Tjenester

Synsfelt
Anne-Grete måler synsfelt

Rana Øyelegekontor tilbyr øyeundersøkelser av voksne og barn. Vi har nytt og moderne utstyr.

Vi behandler øyesykdommer både medisinsk og kirurgisk.

Pasienter kan behandles med to lasere, en Argon laser og en YAG laser. De brukes til spesielle operasjoner av grønn stær og diabetesforandringer på netthinnen. I tillegg brukes de til å operere hull og rifter på netthinnen og til å fjerne etterstær etter operasjoner.

Argon_laser
Zeiss Argon laser

Øyelokksoperasjoner

Øyelokksoperasjoner gjøres på grunn av overskytende hud på øyelokk. Dette kalles kalles dermatochalaze, eller blefgarochalaze. Blefgarochalaze dekker det samme, men der er ofte fettbuling fra øyehulen fremtredende.

Nye operasjoneteknikker, godt utstyr, hjelpemidler og effektive lokalbedøvelser gjør at øyelokksoperasjoner lett kan gjennomføres uten innleggelser. Mange steder i verden brukes stadig anestesileger til disse operasjoner.

Det er svært viktig at pasienten er klar over dette dreier seg om et kirurgisk inngrep. Alle inngrep gir arr i mer eller mindre grad.

Tunge øyelokk

Tunge øyelokk er en tilstand som øker med alder hos de fleste , og således har det vært en tilstand menneskeheten har hatt i alle tider.

Tunge øyelokk med mye hud har ofte en familiær opphoping, men foruten alder kan det skyldes sykdommer eller skader.

Hengende øyelokk

Hengende øyelokk kan skyldes sykdom, og krever omhyggelig utredning. Noen sykdommer som kan forårsake denne tilstanden er stoffskiftesykdommer, ansiktslammelser, svulster, demyeliniserende sykdommer (bla. MS) og en del reumatiske tilstander (bla. SLE).

Ved skader kan opphengsapparatet til øyebrynet være skadet og da gjøres først en operasjon der, såkalt brow-lift. Ofte er det vanskelig å finne en spesiell nerve som tar noe av hudfølelsen i området, men ellers er inngrepet greit.

Operasjonen

Ved de vanlige øyelokksoperasjoner, settes lokalbedøvelse etter at kirurgen har tegnet. Noen anatomiske strukturer endrer seg etter bedøvelsen er gitt, og ofte legges snittene i speielle furer. Ved vår klinikk brukes en rdiobølgekniv til å skjære med. Erfaringsmessig blir snittet renere og benere ettersom man ikke behøver å bruke så mye kraft, og dermed reduseres risikoen for at snittet blir skjevt.

Ofte er det fett som buler bak. Septumet åpnes og fett som byr seg blir fjærnet. Såret lukkes med en hurtig-absorberende tråd, men den del av tråden som ikke kommer i kontakt med kroppsvæske, blir ikke oppløst. Derfor tar vi en titt på pasienten etter 10-12 dager og evt. fjærner rester av tråden.

Etter operasjonen

Hevelse og blødning er svært individuelt. Vi anbefaler alle å ordne seg avkjøling så snart som mulig etter inngrepet (pasienter kan gjerne ta dette med seg) og de første to timene. Øyelokket skal kun kjøles ned og ikke være så kalt at det blir ubehagelig eller fare for frostskader.

Hevelse og blåfarging av huden går kan variere uke etter uke, med store variasjoner. Det er ikke uvanlig hevelsen eller blåfargen blir verre etter en ukes tid, før det igjen blir bedre.

Etter inngrepet får pasienten kun en liten strips over sårene.

Vi har en egen rettledning som pasientene får.

Medisiner

Pasienter på antikoagulasjonshemmere (bla. Marevan), må klarere adekvat INR-indeks med den lege som har instituert behandlingen.

De som bruker platehemmere (bla. Plavix,Albyl-E), må holde opp med dette før operasjoenen hvis det er indikasjon. Selv om halveringstiden for acetylsalicylsyre bare er noen timer, er virkningen på blodplatene irreversibel og dermed blir effekten 2-3 uker i praksis.