Jernverksmessa

Vi holder til i den gamle Jernverksmessa. Noe er nå for privat bruk, men en god del er avsatt til øyelegekontoret. Jernverksmessa ble bygget for tyskerne rundt 1942. På denne siden kan du finne både historie og bilder fra den gamle gjesteboka.

Jernverksmessa

Historie

Vi har ikke funnet informasjon om byggingen eller de første årene av driften hos Nasjonalbiblioteket eller Rana museum.

Bygging (ca. 1941-1943)

Det er i alle fall 50 pasienter som i løpet av første to år har sagt de har hatt slektninger som har vært med på byggingen. 90% mener tømmeret kom fra Saltdalen, mens de resterende mener det kom fra Østerrike. Uansett er tømmeret spesielt liten dimensjon, fra 4x4 til 4x6 tommer. Flere stokker kom frem under restaureringen med påskriften: Denne er min stokk, datert og signert.

I følge lokalhistoriker og forfatter Tor Jacobsen, ble bygningen først satt opp av tyskerne der Frelsesarmeen ligger, for så å bli demontert og satt på sin endelige plass der den nå ligger. Tidspunktet ligger fra sist i 1941 til 1943. Jacobsen beretter om mange ”slag” ungdommen hadde for å ødelegge tyskernes oppføring av dette store bygget.

Historier går i alle fall på at granitten til peis og grunnmur (som for øvrig er av bombesikker standard), er av samme stein som skulle brukes til Hitlermonumentet i Berlin.

Under tysk drift (ca. 1943-1945)

Therboven skulle ha bodd i huset da Nordlandsbanen ble åpnet mars 1942 frem til Bodø, men som nevnt er det ingen bilder å oppdrive i norske arkiver. Det er ikke søkt etter tysk dokumentasjon (Åpningen til Lønsdal var først i desember 1947).

Huset var bolig for de høyere tyske offiserer, og de hadde etter sigende eget kasino og en slags bordellvirksomhet. Enkelte ting kan tyde på det også har vært et sted for henrettelser.

Jernverket (1945-2003)

Etter Jernverkets overtagelse, bodde de første direktører her. De hadde egen avdelig for koldjomfru og egen inngang med spiserom og toalett for gartnere. Som det fremgår av bildene nedenfor, har flere prominenser bodd her, blant annet flere av landets konger og utenlandske statsoverhoder. Derfor fikk huset navnet Kongeboligen.

Jernverksmessa_foer
Stua ble brukt som festlokale

Rana Øyelegekontor (2003-)

Etter som samfunnsstrukturen endret seg, var det ikke lengere regningssvarende for Norsk Jernverks Eiendom å beholde huset, og det ble i januar 2003 overtatt av Rana Øyelegekontor A/S. I løpet av de følgende 18 månedene ble eiendommen totalrenovert.

Jernverksmessa_oppussing1
Vegger og gulv ble byttet ut
Jernverksmessa_oppussing2
Snekkere jobber med oppussingen

Huset er inntatt i kommunens verneplan.

Gjestebok

Forskjellige gjester som besøkte Jernverksmessa skrev seg inn i gjesteboka. Her har det vært bå kongelige og andre kjentfolk. Kong Olav, Kong Harald og Dronning Margrete er blant tidligere gjester i bygget.

Gjestebok_s1
Gjestebok_s2
Gjestebok_s3
Gjestebok_s4
Gjestebok_s5
Gjestebok_s6
Gjestebok_s7
Gjestebok_s8
Gjestebok_s9
Gjestebok_s10